Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

طعم منحصر به فرد یک شکست - Page 2

  • طعم منحصر به فرد یک شکست / دو

    در سالروز خروجم از ایران دوباره درگیر استرس شدید اما از گونه دیگری بودم. گمان نمیکردم پس از استرس عدم اطمینان از خروج در فرودگاه بار دیگر به دلیل دیگری و درست یک سال پس از آن دچار استرس باشم

    Read more ...

  • طعم منحصر به فرد یک شکست / یک

        پس از یک نمایشگاه انفرادی موفق با اعتماد به نفس بالایی هدف بعدی را جاه طلبانه انتخاب کردم

    Read more ...