Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

پرونده هسته ای - Page 2

 • افسوس که آن دولت بیدار بخفت

  در همسویی با دکتر احمدی نژاد من هم در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، به نرمش قهرمانانه ای پرداخته ام که به فقر فراگیر کنونی در جامعه ایران انجامیده است

  Read more ...

 • گزارش به جمهور

  از آبان ماه سال 90 به یک تحلیل قطعی درباره فروپاشی اقتصادی ایران در آینده نزدیک و در پی آن سرنگونی قطعی حکومت رسیدم و نیز برداشتم این بود که حکومت میکوشد تا در مسیر سرنگونی، جامعه را هم به همراه خود به کام نابودی بکشاند. در چنان شرایطی تنها چاره را سرنگونی حکومت پیش از رسیدن به نقطه سقوط دانستم و برای این هدف تلاشهای انتحاری و از خودگذشتگی تمام و کمالی به خرج دادم که در این نوشتار به تشریح فعالیتها و اقداماتم می پردازم. همچنین برای نخستین بار نامه هایی را منتشر میکنم که مربوط به کوششهای آن برهه از زمان می باشند

  Read more ...

 • خرانه های برجام

  اندر خریت یک جامعه پخمه هشتاد میلیونی که با خریت منحصر بفردی که شاید در همه تاریخ در هیچ جامعه ای مصداق نداشته باشد، تنها راه نجاتش برجام شد که آنهم دیری نخواهد پایید. خاک بر سر خرتان هم میهنانم

  Read more ...