Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

 • شادباش سپندارمذگان بر بانوان پان ایرانیست

  بانو دکتر باستانی،مسئول سازمان زنان، حزب پان ایرانیست

  روز اسفند از ماه اسفند به گاهشمار ایران باستان، مطابق با 29 بهمن را به سرور بانو دکتر باستانی – مسئول سازمان زنان حزب پان ایرانیست – به عنوان نماینده زنان پان ایرانیست شاد باش می گویم.

   

  جای آن دارد که به مناسبت چنین جشنی بر این افتخار تأکید شود که کوشنده حزبی هستم که دبیرکل آن - سرور صفارپور - یک بانوی شایسته و کاردان است. 

   

  در نشست روز چهارشنبه 27 بهمن ماه، با تقدیم یک دسته گل نرگس به سرور بانو صفارپور، شادمانی ام را از این افتخار ابراز کردم. دسته گلی که از سوی ایشان میان بانوان حاضر در نشست تقسیم شد و با ارادت بسیار ابیات زیر را از شاهنامه نثارشان کردم:

   

  سخن رفت هر گونه بر انجمن / چنین گفت فرزانه ای رایزن

  که این زن که از تخم جمهور بود / همیشه ز گفتار بد دور بود

  همه راستی خواستی نزد شوی / نبود ایچ تا بود جز دادجوی

  نژادیست این ساخته داد را / همه راستی را و بنیاد را

  همان به که این زن بود شهریار / که او ماند زین مهتران یادگار

  یکی تاج زرینش بر سر نهیم / همان تخت او بر دوپیکر نهیم

  ساسان بهمن آبادی، سرور صفارپور،حزب پان ایرانیست

   

  همچنین از شورایعالی رهبری حزب بخاطر انتخاب این دبیرکل شایسته و از شخص سرور بانو صفارپور بخاطر پذیرفتن این مسئولیت سنگین سپاگذاری کردم.

   

  مایه خوشبختی فراوان است که از این عرض شادباش مختصر، بانو دکتر باستانی نیز که بخاطر مراقبتهای پس از جراحی در منزل استراحت می کنند شادمان شدند.

   

  به همین مناسبت بخشهایی از « بنیاد مکتب پان ایرانیسم» (تدوین شده در سال 1327) و « منشور نیرومندی ملت بزرگ ایران» (تصویب شده در سال 1376) را که به زنان می پردازد می آورم:

   

  بنیاد مکتب پان ایرانیسم / مساله زنان:

   

  مساله زنان مساله وابسته به خانواده است. در دکترین پان ایرانیسم این تنها جایگاهی است که مساله زنان مطرح می شود.

   

  مساله زنان تابع این سوال است: خانواده به زنان نیازمندتر است؟ یا جای دیگر؟

   

  وزارت، پارلمان، کارخانه و اداره، عناصر همیشگی حیات ملت نیست، اینها عناصر فناپذیر هستند. خانواده واحد فنا ناپذیر ملی است.

   

  زن برتر از مقام مادری جایی ندارد.

   

  مبارزه زنان بخاطر نجات خانواده، بخاطر پایه گذاری اجتماع و خانواده فردا بر طبق نیاز و آرمان ملی است. این تنها راه انحراف ناپذیر زنان است.

   

  منشور نیرومندی ملت بزرگ ایران / عدالت اجتماعی / زنان:

   

  - جامعه بزرگ ایرانی هیچگاه به آرمان « اقتدار ملت بزرگ ایران» دست نمی یابد مگر آنکه به زنان نیز امکان متساوی با مردان برای احراز موقعیتهای سیاسی و اجتماعی داده شود.

   

  - زنان ایرانی در تاریخ سیاسی و اجتماعی حامعه بزرگ ایران، همواره دارای جایگاه رفیعی در پهنه خانواده، مدیریت کشوری، فرماندهی نظامی، علوم و فنون و فرهنگ ملی بوده اند.

   

  - زنان ایرانی در شرایط کنونی نیز باید عهده دار مسئولیتهای بزرگ اجتماعی، سیاسی و علمی در کنار وظیفه بسیار ارزشمند حفظ خانواده و مقام مادری باشند.

   

  - زنان و دختران ایرانی نیمی از جمعیت ما را تشکیل می دهند و به حق، دوشادوش مردان ایرانی و در مواردی کوشاتر به وظایف ملی و اجتماعی خویش می پردازند و باید از تمامی مزایای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه بزرگ ایرانی بطور یکسان با مردان بهره مند شوند. 

  - پاسداری از نظام ارزشی و سنتهای دیرین خانوادگی و اخلاقی برای هر مرد و زن ایرانی ضامن حفظ موجودیت فرهنگ دیرپای ملت بزرگ ایران است.

 • شاهنشاهی ایران در قربانگاه انقلاب

  ابراهیم یزدی،انقلاب

   

  دکتر شریعتی،

  لالا لالا گل زیره، بابا دستاش به زنجیره 

  میگه هرگز نگو دیره، که هر روز روز تقدیره

   

  لالا لالا گل گندم، چی اومد بر سر مردم

  میون آتش افتادیم، شدیم از روی دنیا گم 

  ابراهیم یزدی 

  لالا لالا بد آوردیم، به نام زندگی مردیم

  خیانت شکل یاری شد ز یاران پشت پا خوردیم

   

   لالا لالا گل لاله، حریم عشق پاماله

  سیاهی رنگ هر سفره، سر هفت سین هر ساله

   

   مهندس بازرگان،به نام عشق و آزادی غم این خلق می خوردند

  ولی با دست خود ما را به قربانگاه می بردند

   

  کجایند آنهمه دلسوز در این هنگامه ماتم

  که رفتند و رها کردند من و ما را به حال هم

   ابوالحسن بنی صدر

   لالا لالا گل مریم، شکسته حرمت آدم

  شدیم آواره عالم، چرا تشنه به خون هم

   

  رهایی پیشه ما بود، همه اندیشه ما بود

  ولی در آن روی سکه تبر بر ریشه ما بود

   داریوش فروهر

  گل و گلدون گلخونه، شده امروز یه ویرونه

  سر فواره ها خونه، ببین مردن چه آسونه

   

  ترانه ای از اردلان سرافراز