Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

 • هفت سین

  چند روز پیش از نوروز امسال، درباره تبلیغات برای تحریم های نوروزی که یکبار متوجه ماهی قرمز می شود و به تازگی سبزه هفت سین، چند سطری در فیسبوک نوشته بودم؛ حواشی حکومتی نوروز امسال انگیزه ای شد تا نوشتار زیر را گردآورم / تصویر: تابلوی «ماهی قرمز» اثر هانری ماتیس

  Read more ...

 • طعم منحصر به فرد یک شکست / پنج

  به اتاقی راهنمایی شدم برای گرفتن عکس. یاد عکسهای مسخره ای افتادم که هنگام بازداشت در اوین میگرفتند. با خود می اندیشیدم از اوین ... تا وین ... راه دشوار تلاش برای کامیابی ... پس از مصاحبه با هیأت ژوری دوباره به شدت غریبی دچار استرس شدم؛ تا جایی که با خود می اندیشیدم اصلاً چرا وارد این رقابت شدم و خودم را در چنین شرایطی قرار دادم

  Read more ...

 • طعم منحصر به فرد یک شکست / چهار

  تازه احساس میکردم چقدر کار ورزشکاران ملی دشوار و طاقت فرساست. اینکه جدا از کامیابی شخصی مسئولیت خوشحالی خیل بسیار دیگری را نیز به دوش دارند و شکست چه فاجعه ایست برای آنها

  Read more ...