Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

لای لای علی اصغر

متوجه شدم بیش از یکسال پیش بچه آقای حسین شهریاری (از پان ایرانیست های پنجاه و هفتی) در فیسبوک حرف پرت و پلایی درباره من مطرح کرده است؛ از آنجا که میدانم این رشته عبث سر دراز خواهد داشت بهتر میدانم که همینجا قطعش کنم و برای جلوگیری از تکرارش به ناچار وقتم را هدر دهم و توضیح مفصلی بنویسم

 

 

 

 

خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی، و فریاد بیهده برداشتی. گفتی نعیب غراب البین در پرده الحان اوست. یا آیت اِنَّ أنْکر الأصْوات در شأن او / گلستان سعدی - در فواید خاموشی

کاوه شهریاری،

عمو جون! اعتبار اگر خریدنی بود اول بابات برای خودش میخرید بعد دوزار هم میذاشت کف دست تو

 

در آغاز با این دیباچه شروع میکنم که از حرف بچه آقای حسین شهریاری (از پان ایرانیست های پنجاه و هفتی) باید اینطور نتیجه بگیرم که من از چندین سال پیش از نگاه یک قومگرای فاشیست عرب زبان (همان خلق عرب تجزیه طلب تروریست الاحوازی) بدنام هستم. زهی نیکنامی! عجالتاً کمی به همین موضوع بخندیم تا به توضیح بیشتر بپردازم

 

حال داستان چه بوده؟ کس دیگری که من هیچ نمیشناسم اش بر سر موضوعی که به من هیچ مربوط نیست اردنگی نثارش کرده است و این طفلک هم عاجز از دفاع از خویش، در بی خبری من جفتکی به من پرانده تا التیام خاطر یابد. خود این هم بسی مایه خنده است

 

فردی با نام نامشخصی ادعا کرده که یک فرد مجهول دیگری که از قضا فاشیست عرب زبان بوده است، چندین سال پیش مدعی بوده که من به اش فحاشی کرده ام! بچه آقای شهریاری هم پابرهنه پریده وسط که «بله! حقیقتاً ذهنیت درستی دارید!» این هم بسی مایه خنده است! یاد زنانی می افتم که یکهو سر و کله اشان پیدا شده بود و مدعی بودند سی سال پیش دونالد ترامپ به ایشان تجاوز کرده است. همینطور که مینویسم دارم میخندم

 

طفلک ناراحت است که چرا از نگاه یک فاشیست قومگرای عرب زبان مجهول نامشان (کدام نام؟) خراب شده است! باباش هم همین طرز فکر بامزه را داشت که در ادامه اشاره خواهم کرد

 

به نیمه زندگی اش رسیده، اما هنوز نمیفهمد که دستکم پشت سر کسی حرف نزند. آنهم وقتی در فضای مجازی به سادگی میتوان خود طرف را مطلع کرد. میتوانست به سادگی موضوع را از خود من جویا شود. من حتی خود این کسی که نام من را به میان آورده هیچ نمیشناسم و هرگز ندیده ام، آن فاشیست عرب زبان موهومی که دیگر جای خود. حال چطور این بنده خدا سرضرب ماجرا را تأیید کرده است، من نمیدانم؟

 

من این طفلک را چند بار معدود دیده ام. همان چند دفعه هم جز یک سلام علیک مختصر و بدون احوالپرسی هیچ صحبتی نداشتم. در این حد که در جمعی بودم که این هم بود و اگر نگاهم به اش می افتاد سلام علیکی میکردم و بس و اگر نه، بی هیچ درود و بدرودی محفل را ترک میکردم. نه میدانم چه سوابق شغلی و تحصیلی دارد و نه کنجکاوم که بدانم. حتی گمان نمیکنم که اگر ده حکومت هم در آن مملکت عوض بشود این طفلک به درد کاری در آن سرزمین بخورد اما با توجه به شناختی که از روحیات این جماعت دارم لازم میدانم درباره واژه به واژه حرفی که درباره من رد و بدل شده توضیح دهم

 

درباره فحاشی

 

درباره فحاش بودن پان ایرانیستها نگاهی به نشریات و بیانیه آنها از پیش از انقلاب تا به امروز به سادگی گواهی میکند که نسبت به رهبران دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه از هیچ فحش و اهانتی ابا نداشته و ندارند. یا حتی یهودیان را با لفظ تحقیرآمیز جهود خطاب میکردند و یا  از سالها پیش نسبت به پادشاه عربستان، امیر کویت و یا رییس جمهور آذربایجان با فحاشی ابراز نظر میکنند

 

اینها حتی به شاه اهانت کرده بودند و وقتی در سال 32 شاه در پی سرکشی مصدق کشور را ترک کرد، مقاله ای با این پیام منتشر کردند که «فردا کاخ را بر سر کاخ نشینان خراب میکنیم» و در روزنامه ندای پان ایرانیسم - ارگان حزبی اشان چنین نوشته بودند که « دربار فاسدترین و تبه کارترین دستگاهی بود که می‌توانست منظور انگلستان را برای پیش‌بردن نظریات استعمار تامین کند ». اما بعد که ورق برگشت و به خواست مردم شاه به کشور بازگشت راه آستان بوسی شاه را در پیش گرفتند. شاه هم که حتی عامل ترور خویش را می بخشود، در برابر بی شرمی اینها هم بزرگواری کرد. بعد هم طبق روال همیشگی اشان رسوایی هاشان را معدوم کردند تا آیندگانی چون من از تباهی اشان بیخبر بمانند. زهی خیال باطل

vohsh.JPG

fohsh.JPG

مطالب من در بایگانی وبلاگم موجود است و درباره هیچ فاشیست قومگرای عرب زبانی هم چیزی نگفته ام که بخواهد به فحاشی کشیده باشد. نهایت شاید مطالبی از این دست نوشته باشم که خودش در فیسبوک نوشته است. این نمونه را هم بطور دم دستی در فیسبوکش دیدم و اگر کسی حوصله کنکاش داشته باشد احتمالاً نمونه های بیشتری پیدا میکند

 

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

بیانه بالا برای ثابت کردن اینکه حزب پان ایرانیست سالها پیش از آنکه در سال 57 به جمهوری اسلامی رأی آری بدهد، سالها پیش از آنکه در سال 83 با حزب دموکرات کردستان هم پیمان شود، سالها پیش از آنکه در سال 77 در سندی با نام «منشور نیرومندی ملت ایران» خواهان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای شود، سالهای پیش از آنکه در سال 83 با حزب دموکرات کردستان هم پیمان شود، سالها پیش از آنکه در سال 85 در حمایت از جاه طلبی های جمهوری اسلامی بیانیه صادر کند، سالهای پیش از آنکه از جنایتهای جنگی بشار اسد علیه شهروندان سوریه دفاع کند، از همان بدو برپایی به کلی بی اعتبار، فاشیست، فحاش و بدنام بوده است کافی است؛ با این همه در ادامه توضیحات بیشتری می نویسم

 

درباره نظرات فاشیستی

 

اما درباره نظرات فاشیستی پان ایرانیستها هم به یک نمونه اشاره میکنم که اینها یک متن آبدوغ خیاری دارند با نام «ما چه میگوییم» که سرشار از موهومات فاشیستی است. تا جایی که خودشان از بازنشر و در دسترس گذاشتنش شرمشان می آید. از جمله اینکه در این متن به تندی به هم میهنان بهایی تاخته اند و آنها را همدست صهیونیسم برشمرده اند! خوشبختانه چیز بیشتری از آن به یاد ندارم تا نقل کنم. جالب اینکه این متن دهه ها پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی سرهم شده است. یا به بیان بهتر دهه ها پیش از آنکه بابای این جمهوری اسلامی را بر سر کار بیاورد. اصلاً ارگان پان ایرانیستها روزنامه «خاک و خون» بوده است که حتی نامش فاشیستی است. در بی اعتباری اشان همین بس که هزار جور سایت و اکانت جور و واجور دارند اما متن آبدوغ خیاری «ما چه میگوییم» روی هیچ کدامشان نیست

 

درباره بدنامی

 

سال 84 من برای آشنایی بی واسطه با پیشینه و رویکرد حزب ملت ایران، با آقای خسرو سیف قرار دیدار گذاشتم و به خانه ایشان رفتم. طبیعتاً چند پرسش مشخص درباره مواضع خود حزب ملت ایران داشتم که میخواستم از منبع دست اول و قابل استناد بشنوم و به موضوعات دیگر کاری نداشتم. بابای همین بنده خدا یعنی آقای حسین شهریاری که آن زمان عضو شورایعالی رهبری حزب پان ایرانیست بود آنقدر بدنام بود که آقای خسرو سیف بی مقدمه از او یاد کرد و او را هم رده حسین شریعتمداری کیهان و همدست وزارت اطلاعات میدانست

syf.jpg

جالب این بود که آقای حسین شهریاری و در کل دار و دسته پزشکپور اصلاً موضوع صحبت ما نبودند اما بابای این آنقدر بدنام بود که آقای خسرو سیف به عنوان یک چهره سیاسی کهنه کار و رهبر یک حزب باسابقه، به عنوان مصداق آشکاری از همدستان وزارت اطلاعات نامش را به میان آورد! که البته من تنها شنونده بودم و هیچ سخنی در رد یا تأیید موضوع نگفتم و مثل بچه آقای شهریاری از همه جا بیخبر زرتی  نگفتم«بله! حقیقتاً ذهنیت درستی دارید». تا به امروز هم این خاطره را هیچ جا بازگو نکرده بودم. اساساً از همان آغاز جوانی هم رویه ام این بود که اگر حرفی با کسی یا درباره کسی دارم مستقیم به خودش بگویم. برخلاف این و باباش

 

درباره بدنامی بابای این من از یک فاشیست عرب زبان مجهول نقل قول نمیکنم. نقل قولم از آقای خسرو سیف، یک چهره سیاسی کهنه کار است که هنوز در قید حیات است و محل زندگی اش مشخص است و خودش و باباش میتوانند بروند و جویای ماجرا باشند

 

اتفاقاً به عنوان سند حرفش خاطره ای هم نقل کرد. در پی ماجرای کوی دانشگاه آقای سیف بازداشت میشوند. پس از چند روز که در زندان بوده، هم بندی هایش خبر میدهند که فرد مسنی دیگری هم به نام آقای حسین شهریاری بازداشت شده است. آقای خسرو سیف به جوانان در بند توصیه کرده که زیاد به موضوع اهمیت ندهید و دور ایشان نگردید و بازداشت او را جدی نگیرید، چرا که او همدست وزارت اطلاعات است و بزودی هم آزاد خواهد شد. از قضا آقای حسین شهریاری هم گویا بزودی هم آزاد میشود

 

من از راست و دروغ ماجرا بیخبرم و این را به عنوان یک نقل قول از سوی یک فرد شناخته شده می آورم که هرکس مایل باشد به سادگی میتواند با خودش تماس بگیرد و جویا شود. اگر به ادعای بچه آقای شهریاری من از نگاه یک فاشیست عرب زبان مجهول بدنام هستم، خود آقای حسین شهریاری از نگاه یک فرد سیاسی کهنه کار به نام آقای خسرو سیف بدنام است؛ آنهم نه در حد فحاشی بلکه در حد همدستی با وزارت اطلاعات

 

درباره اعتبار

 

اعتبار بابای این در این حد بوده است که دکتر هوشنگ طالع، به عنوان یک چهره سیاسی کهنه کار که پژوهشها و تألیفات ارزشمندی هم دارد، و نیز از بنیانگزاران مکتب و حزب پان ایرانیست می باشد، بابای این را به همراه چند تن دیگر (موسوم به شورایعالی رهبری) رانده شده از حزب پان ایرانیست اعلام کرده است. دکتر طالع حتی آنها را تجزیه طلب نامیده است و به ریشخند گفته است که پان ایرانیست تجزیه طلب ندیده بودیم! باز از یک فاشیست عرب زبان مجهول سخن نمیگویم، از دکتر طالع صحبت میکنم که بابای این اگر سه برابر امروز عمر کند، چه از نظر سیاسی و چه از نظر پژوهشی اعتبار دکتر طالع را بدست نخواهد آورد

9.21-Azar-91-Mehrgan-Tale.jpg

اتفاقاً فرق اینها با دکتر طالع این است که دکتر طالع با هدف گسترش اندیشه هایش یک عمر فعالیت کرده است و هرگز دغدغه نوچه پروری نداشته است. از قضا برای مصون ماندن جوانان از گزند حکومت، بیشتر مایل بوده پژوهشها و تحلیلهایش را با انتشار در اینترنت در دسترس دیگران بگذارد. اما اینها با اهداف نامعلومی مدام در پی جمع آوری سیاهی لشگر و ارتباط مستقیم با فعالان اینترنتی بوده اند. موضوع آنجا مشکوک میشود که آخر کار خاصی نمیکنند که نیاز به یارکشی داشته باشد. در همه این سالها هیچ تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار نکرده اند. مهمترین تجمع اشان هم جلوی سفارت امارات بود که مشخصاً با هماهنگی وزارت اطلاعات و همسو با تنش آفرینی های منطقه ای جمهوری اسلامی صورت گرفت که در یادداشتی توضیح داده ام. از پافشاری اینها برای ارتباط با فعالان اینترنتی تنها نتیجه ای که عاید میشود شناسایی افراد توسط وزارت اطلاعات است و بس. موضوعی که دکتر طالع همیشه نسبت به آن حساسیت داشته است

 

حال همان شورایعالی رهبری پان ایرانیست که از سوی دکتر طالع رانده شده بودند، چندی بعد بابای این را از جمع خودشان هم کنار گذاشتند و کس دیگری را جایگزین کردند! حال شما میزان اعتبار بابای این را نه از دید من، بلکه از نگاه همکاران خودش دریابید

khrj.JPG

نکته جالب این بیانیه کنایه ایست که همکاران آقای شهریاری به ایشان زده اند! اینکه اشاره کرده اند مدت زیادی از دوران محکومیتش را بصورت مرخصی در منزل بسر برده است. پیدا کنید پرتقال فروش را

 

درباره اعتبار مجموع پان ایرانیست از جمله خود این طفلک به همین بسنده میکنم که سگ خوار و مادر و ناموس همه کسانی را مورد عنایت قرار دهاد که اسناد زیر را در اختیار دارند، اما برای فریب جوانان منتشر نمیکنند: اعلامیه های پان ایرانیستها علیه شاه و در حمایت از مصدق، بیانیه پزشکپور در برائت از دکتر عاملی، بیانیه رأی آری پان ایرانیستها به جمهوری اسلامی، بیانیه های مشترک پان ایرانیستها با حزب دموکرات کردستان، بیانیه های تأیید فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی، متون آبدوغ خیاری «ما چه میگوییم» و «ما چه میخواهیم»، متن آبدوغ خیاری «منشور نیرومندی» مربوط به سال 77 که خواستار دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم شده بودند. اعتبار این جماعت مفلوک در حدی است که مهمترین و حساس ترین مواضع تاریخ موجودیت اشان را خودشان به دست خودشان گم و گور میکنند تا کسی به تباهی اشان پی نبرد

 

درباره اعتبار من

 

من خود نمیدانم چه اعتباری دارم که به ادعای بچه آقای شهریاری آن را هم مدیون نام اینها هستم، اما گویا چیزکی هست که بی آنکه باخبر باشم بر سرش جنگ است! درباره اعتبارم و نسبتش با نام اینها فقط به این بسنده میکنم که در مهمترین حماسه آبدوغ خیاری اینها در سال 87 جلوی سفارت امارات بنا به دلایلی که در این یادداشت توضیح داده ام شرکت نکردم. چرا که آن را در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی و بنا به دستور وزارت اطلاعات میدانستم. من یک وبلاگنویس عادی بودم که فقط نظراتم را درباره موضوعاتی که سرنوشتم را رقم میزد اما خودم در آن نقشی نداشتم می نوشتم. از قضا بی آنکه خودم باخبر باشم یا حتی برایم مهم باشد نوشته هایم مورد توجه رسانه ها هم بوده است. اصلاً از این و باباش و محفل شخمی و گذشته تباهشان بی خبر بودم

rf.JPG

اشاره رادیو فردا در سال 85 به یادداشت وبلاگ من؛ دقیقه 7:26 فایل شنیداری روی ساوندکلاود

 

اینها خودشان آمدند و در وبلاگ من کامنت گذاشتند و خودشان را به من معرفی کردند. جالب این است که با وجود اینکه اینها حزب داشته اند و نشریه داشته اند و سایت داشته اند و هزار جور وبلاگ زپرتی از پان ایرانیست خوزستان تا پان ایرانیست اوکراین داشته اند، وبلاگ من آنقدر معتبر بوده است که بیانیه های آبدوغ خیاری اشان را در کامنتهای وبلاگ من منتشر میکرده اند! حالا شما حساب کنید کی از کی اعتبار خریده است

eu.JPG

 یکی از بیانیه های آبدوغ خیاری حزب پان ایرانیست در حمایت از جمهوری اسلامی که در وبلاگ من کامنت گذاشته اند

 

امروز برای همه روشن شده که این و باباش و آن «ما»یی که میگوید همگی سالهای سال است که کارگزار وزارت اطلاعات هستند تا هر جوان مبارز و مخالفی را جذب خود کنند و تحت مغزشویی و شعارزدگی و استحاله به نیروی خدوم آریایی - اسلامی تبدیل کنند. مثلاً من که بطور ناشناس وبلاگنویسی میکردم با پافشاری و دعوت اینها برای حضور در محفل محقرشان اتوماتیک برای وزارت اطلاعات شناخته میشدم! اگرنه تا پیش از آن هیچکس نمیدانست که نویسنده این وبلاگ اصلاً در ایران است

 

حال آنکه من در داخل ایران مخالف سرسخت و منتقد جدی فعالیتهای هسته ای رژیم بودم، اما اینها بیانیه های آبدوغ خیاری اشان در پشتیبانی از جاه طلبی های هسته ای رژیم را از دفتر اروپایی موهومشان در وبلاگ من منتشر میکردند. من از داخل ایران علیه جمهوری اسلامی مقاله مینوشتم و اینها از اروپا در حمایت از جمهوری اسلامی برایم کامنت میذاشتند! حال اینکه کی از کی اعتبار میگرفته را به بچه آقای شهریاری خرفهم کنید

hscom.jpg

بعد هم که در حد اینترنت با برخی از مواضع اینها آشنا شدم، به قدری منزجر بودم که رغبتی به آشنایی بیشتر نداشتم. از جمله اینکه با حزب دموکرات کردستان دو بیانیه هم پیمانی منتشر کرده بودند؛ و باز در بی اعتباری اشان همین بس که با اینکه هزار جور سایت و اکانت دارند اما این دو بیانیه هم پیمانی با حزب دموکرات کردستان در هیچ کدامشان پیدا نمیشد

11.jpg

 بیانیه های مشترکشان با دموکرات کردستان به اندازه ای مایه رسوایی بود که طبق معمول معدومش کرده اند

 

اوایل سال 84 درست در زمانی که نخستین ارتباط و آشنایی اینترنتی را با من برقرار کردند، خلق عرب الاحواز به مناسبت سالگرد سرکوب شیخ خزعل بدست رضاشاه اعتراضاتی را در خوزستان براه انداخت که در مدت کوتاهی گسترش یافت و منجر به تخریب اموال و تعرض به خانواده ها شد. حزب زپرتی اینها هم بیانیه چندش آوری منتشر کرد و این شورشها را مطالبات به حق برادران عرب زبان خود دانست! آنقدر بیانیه چندش آوری بود که من از همان حد ارتباط اینترنتی هم پشیمان شدم و به کنایه میگفتم باز جای سپاس است که اهواز را با ح ننوشته اند

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست،

متن بالا که در این لینک در دسترس میباشد به واکنشهای انتقادی و تند و تیز وبلاگنویسان (از جمله من) در پی بیانیه های احمقانه پان ایرانیستها با دموکرات کردستان و نیز در حمایت از خلق عرب اشاره دارد. درست از همین نقطه بود که تلاش پان ایرانیستها برای تماس مستقیم و ارتباط حضوری با من شروع شد. در ادامه این متن هم دقیقاً به همین موضوع تأکید شده است. این مهمترین اشتباه من بود که خودم را به این جماعت معرفی کردم. امروز برای همه روشن است که کسانی که در پی شناسایی فعالان اینترنتی ناشناس هستند بیگمان در خدمت وزارت اطلاعات می باشند. مسأله این است که وقتی فرد ناشناسی در محفل اینها حاضر شود، حتی اگر خود اینها قصد سوئی نداشته باشند، خودبخود برای دستگاه اطلاعاتی شناسایی میشود. این مسأله ایست که خود اینها به خوبی می دانند. پس چرا کوشیدند تا با من ارتباط مستقیم برقرار کنند و پافشارانه دعوت میکردند که در محفل اشان شرکت کنم؟

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست،

این مهمترین اشتباه من بود! چرا که اولاً من با اینها به کلی مخالف بودم و از مواضع احمقانه اشان منزجر بودم؛ دوم اینکه حرف خاصی هم برای گفتن نداشتند که بخواهند حضور بگویند. سوم اینکه نوشته های من بسیار پر مخاطب تر از بیانیه های آبدوغ خیاری اینها بود. جز با هدف شناسایی کردن من، هیچ قصد دیگری از پافشاری برای ارتباط مستقیم نمی توانند داشته باشند. اگرنه من در همین وبلاگ به اندازه دلخواه مخالفتهایم را با جمهوری اسلامی بیان میکردم و بدون پیامدهای خطرناکی مثل دو مورد بازداشت و نیز ممنوع الخروجی بی مورد که نگرانی های شدیدی برای خانواده ام ایجاد کرده بود به سادگی برای تحصیل رهسپار اتریش میشدم

 

با وجود همه اینها، یکسری از نوچه هایشان آنقدر بیضه نوازی مرا کردند تا میانه های تابستان 84 که دیگر درسم هم در دانشگاه در آستانه پایان  بود بالاخره پذیرفتم که علیرغم مخالفتهایم در محفل اشان حضور یابم.  آنجا هم دیدگاههای خودم را که اغلب صددرصد مخالف سروران اینها - از جمله مستقیم به خود پزشکپور - بود مطرح میکردم. از جمله اینکه من دیدگاههای دبیرکل اینها دکتر سهراب اعظم زنگنه را تهوع آور میدانستم و این نظر را نه تنها روی وبلاگم نوشتم، بلکه همان زمان نسخه ای از متن را به دست خود دکتر زنگه و همچنین آقای منوچهر یزدی به عنوان سخنگوی حزبشان تحویل دادم. این دیدگاه من درباره دبیرکل اشان بود، این و باباش که دیگر بماند. حال اینکه چه اعتباری اینجا خرید و فروش شده در شگفتم

kurd.JPG

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست،

 

خود این طفلک که هیچ جایی در مباحثات نداشت و جز صندلی چیدن و عکس یادگاری گرفتن نقشی نداشت. این طفلک اصلاً بیش از آنکه خیال کند افغانستان جزء ایران بوده است (که هرگز نبوده) و سرود ای ایران بخواند چیزی بارش نیست که بخواهد طرف بحث باشد. باباش هم اغلب در گوشه ای چرت میزد و حاشیه نشین محفل بود که نیم نگاهی به صفحه فیسبوکش نشان میدهد که پس از یک عمر شعارهای حماسی آبدوغ خیاری میهن پرستانه چند مرده حلاج است. اما همان سال 84 که خطاب به آقای منوچهر یزدی، به عنوان سخنگوی حزبشان نسبت به بیاینه احمقانه ای که در پشتیبانی از شورش خلق عرب در کرده بودند اعتراض کردم، به کنایه گفتم اینها برادران عرب حزب پان ایرانیست هستند (درست طبق آنچه که در بیانیه احمقانه اشان نوشته بودند)؛ از قضا بابای این بیش از دیگران دردش آمد و بی محابا وارد بحث شد و با این استدلال نابخردانه از بیاینه اشان دفاع کرد که وقتی آنها می بینند که شعله های نفت و گاز در پالایشگاههای میسوزد، اما به خودشان چیزی نمیرسد ... خواست صدایش را بالا ببرد که چنان بر سرش تاختم که حرفش نیمه کاره ماند

bianie.JPG

 

در سن بالای شصت سال چنان نابخردانه استدلال میکرد که نمیفهمید اگر دلیل شورشها محرومیت از منابع نفتی بود که بجز عرب زبان ها، دیگر ساکنان خوزستان هم در اعتراضات همراه میشدند؛ چرا که آنها هم از همان محرومیتها رنج میبردند؛ و اگر دلیلش محرومیت بود که در سالروز سرکوب شیخ خزعل شورش نمیکردند. با چنان خروشی بی مایگی حرفهایش را پیش چشمش آوردم که چند ثانیه سکوت سنگینی حاکم شد

 

جدا از باباش، یکی دو تا از ته-وران اشان هم که آن زمان در حد چایی بیار محفل بودند حاضر بودند که این بنده خدا میتواند برود و بپرسد. چنان خشمگین شده بودم که بعد از توضیحاتم اگر کسی باز حرف پرت و پلایی میزد بیگمان کار به کتک کاری میکشید. که البته همه حاضران و پیش از همه بابای این غلاف کردند و آقای منوچهر یزدی با ملایمت بحث را دنبال کرد و اتفاقاً حق را هم به من داد؛ از بابای این هم دیگر دم برنیامد

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست،

یادداشت وبلاگم درباره حضور در مراسم درگذشت محمد مهرداد از بنیانگزاران پان ایرانیست
 کنایه ای هم به بابای این و ماجرای بیانیه الاحواز زده بودم و به نبودش در مراسم اشاره کرده بودم

 

اینجا به یک فاشیست قومگرای عرب زبان ارجاع نمیدهم، بلکه منبع دست اول بابای خودش است که خیلی ساده میتواند برود و بپرسد. من مطمئنم که با وجود کهولت آن خاطره را همچنان به یاد دارد. همچنین آن یکی دو تا ته-ور که حاضر بودند و چایی هورت میکشیدند. پزشکپور هم در اتاقش بود که امروز خوشبختانه دستش از دنیا کوتاه است، مگر آنکه اگر چیزی از مشاجرات به گوشش خورده باشد سر پل صراط گواهی دهد

 

اعتبار استدلال من در حدی بود که پس از ایراداتی که به بیانیه احمقانه اشان طرح کردم بیانیه دیگری سرهم کردند و  همان اعتراضاتی که چند ماه پیش مطالبات به حق برادران عرب زبانشان خوانده بودند را با عنوان شورشهای کور محکوم کردند. حال ببینید کی از کی اعتبار گرفته است! یک جوان بیست و چند ساله بی هیچ ادعای سیاسی خاصی کاری کرده که یک مشت پیرمرد با عمری لاف حماسه های سیاسی موضعشان را 180 درجه وارونه کنند؛ و باز در بی اعتباری این و باباش و محفل شخمی اشان همین بس که امروز نشانی از هیچیک از آن دو بیانیه مذکور نمی توان یافت. اساساً خود آن سرور پفیوزشان - پزشکپور - آنقدر بی اعتبار بود که هر چند وقت یکبار مواضع پیشین اش را نابود میکرد تا بی اعتباری اش را بپوشاند! نوچه های ابله اش که دیگر جای خود

 

زمانی که با اینها آشنا شدم رهبرشان که پزشکپور بودم به جمهوری اسلامی رأی آری داده بود، دبیرکل اشان که دکتر زنگنه بود از حزب دموکرات کردستان دفاع میکرد، بابای این طفلک هم که از تروریستهای تجزیه طلب الاحوازی دفاع میکرد. سید رضا کرمانی هم که از جمله مسئولان کهنه کارشان بود برای جورج بوش و کاندولیزا رایس نامه فدایت شوم نوشته بود! همگی اشان هم با هم از جاه طلبی های هسته ای جمهوری اسلامی حمایت میکردند. پیدا کنید اعتبار را! از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست،

به هر روی ارتباط من با محفل شخمی اینها در این حد بود و چون بجز اعصاب خردی حاصل دیگری نداشت، از چندین و چند دعوت پافشارانه ای که میکردند به ندرت یکی را می پذیرفتم و در جمعشان حاضر میشدم. اگر هم میرفتم به عنوان مخالف میرفتم و بی اعتباری اشان را بر سرشان میکوفتم. این حضور گاه به گاه هم عمدتاً طی سالهای 85-84 و در فاصله فارغ التحصیلی از دانشگاه تا عازم شدن به سربازی بود که کمی فراقت داشتم. از سال 86 تا اواخر آذر 88 که رسماً به جمعشان پیوستم در سال بیش از یکی دو بار، آنهم در مناسبتهای خاص و آنهم با دعوت و پافشاری پیشاپیش حاضر نمیشدم. چرا که جدا از اختلافات اساسی، وقت چندانی هم نداشتم و اولویتهای زندگی ام مسایل دیگری بود. حالا پس از سالها بدهکار هم هستم و بچه طرف شیرین زبانی کرده که از نام ما اعتبار میخرند! چقدر گستاخ

 

آخر بچه جان! من چه انگیزه ای داشتم که وقتم را با یک مشت پیرمرد و پیرزن پرت و پلا سپری کنم؟ چه دلیلی داشتم که بجای ماهرویان هم سن و سال خودم نگاهم را به دختران کج و کوله و از رده خارج محفل شخمی شما بفرسایم؟

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

همانگونه که سالها پیش اشاره کرده بودم وبلاگ من نشیمنگاه بسیاری را - مثل این طفلک -  داغدار کرده بود

 

بامزه اینجاست که در همان دوره ای که من با پافشاری خود اینها گهگاه در محفل اشان شرکت میکردم و هر بار هم بی اعتباری سروران اشان را بر فرقشان میکوفتم، یکسری توله بی مایه مدام می آمدند و در دفاع از سروران اشان در وبلاگ من زوزه میکشیدند. این احمقها اصلاً در تراز من نبودند و اصلاً وجود مستقلی نداشتند که درخور توجه باشند. من به خود پزشکپور و بابای این و دکتر زنگنه دبیرکل اشان و آقای منوچهر یزدی سخنگوی اشان مستقیم انتقاد میکردم. دیگر چه جای ابراز وجود چهار تا خس و خاشاک بود. آن احمقهای بی مایه هنوز هم در همان پادویی و سیاهی لشگری باقی مانده اند و اساساً جنم دیگری نداشته و ندارند. رویهم رفته آن چهار تا قد و نیم قدی که به نام «سازمان جوانان حزب پان ایرانیست» خود را معرفی میکردند در مباحثاتی که من با رهبران پان ایرانیست داشتم نخودی هم نبودند. آنچنان که همین بچه آقای شهریاری هم همینگونه است. به فرض که حکومت هم عوض شود این طفلک قرار است چه کاره شود؟ تخصص کدام وزارتخانه یا نهاد حکومتی را دارد؟ مطلقاً هیچ. یک بیکاره سرگردان که عمر بیهوده اش را با اخبار و عکس یادگاری سر میکند

 

پیوستنم به پان ایرانیستها با وجود آگاهی از بی اعتباری اشان

 

وبلاگ نویسی من در چارچوب ابراز دیدگاه و ارایه تحلیل بود و نه کنشگری سیاسی. برای کنش سیاسی- آن هم در حد براندازی و نه کمتر - مترصد فرصتی بودم که مطابق تحلیلهایم قطعاً پیش می آمد. تحلیل من این بود که دکتر احمدی نژاد با از سرگیری فعالیتهای هسته ای ناخواسته رژیم را در انزوای سیاسی و تحریم اقتصادی گرفتار خواهد کرد و آنگاه مجال مناسبی است تا به قصد براندازی اقدام به جنبشهای مدنی کرد. در راستای این تحلیل هم تنها کنش سیاسی ام رأی به ایشان در انتخابات 84 بود و پس از آن به پیگیری مسایل و تطبیق آن با تحلیلم بسنده کرده بودم. دلایلم برای حمایت از دکتر احمدی نژاد و نیز تحلیلم درباره پرونده هسته ای و تطابق آن با آنچه روی میداد را جزء به جزء در این یادداشت نوشته ام

ray.JPG

سال 88 در راستای همان تحلیل آرزومند پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات بودم. اما در حد همان یک رأی سال 84 هم اقدامی نکردم. اساساً اگر سال 84 رقیب دکتر احمدی نژاد کسی بجز بابا اکبر توله اصلاحچیان بود، ننگ شرکت در انتخابات را نمی پذیرفتم و تنها به تبلیغ برای دکتر احمدی نژاد بسنده میکردم. به هر روی انتخابات 88 مطابق میل من رقم خورد و دکتر احمدی نژاد شکست خفت باری بر توله اصلاحچیان تحمیل کرد که منجر به اعتراضات گردید. من هم از اعتراضات خوشحال بودم و هم از سرکوبش. مشتاق بودم کار بجایی بکشد که خاتمی را اعدام کنند و خلاص شویم. اما بعید میدانستم که توله اصلاحچیان به اعتراضات ادامه دهند. تا اینکه اعتراضات برای چند ماهی تدام یافت و شکاف محسوسی در بدنه رژیم ایجاد کرد

 

میانه های پاییز 88  دیدم سیاستهای هسته ای جمهوری اسلامی که مطابق تحلیلم ادامه دارد و با سرسختی قدرتهای جهانی روبرو است، جدا از این مسأله دکتر احمدی نژاد از جنبه های دیگری هم ارکان رژیم را دچار چالش کرده است، تا جایی که تقریباً همه مراجع تقلید و کارگزاران پنجاه و هفتی رژیم رویارویش ایستاده اند و از سویی اعتراضات هم همچنان ادامه دارد؛ فرصت مغتنمی است برای حرکت انتحاری که اگر نجنبیم اصلاحچیان تبهکار کشور را لقمه چپ خواهند کرد. با این هدف که موجی در پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی ایجاد کنیم تصمیم به کنش سیاسی گرفتم و محدود ماندن به وبلاگنویسی و تحلیل سیاسی را بسنده ندانستم

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

پزشکپور آشکارا اعلام کرده بود که پان ایرانیستها به دنبال براندازی نیستند 

 

در همه مدت آشنایی و ارتباط با پان ایرانیست جدا از اینکه نسبت به مواضعشان منتقد بودم، درباره نظرشان نسبت به شاهزاده رضا پهلوی هم مشکوک بودم. نظر گروهی شفافی که هرگز نداشتند، نظرات خصوصی افرادشان هم مبهم و متناقض و نارسا بود. با این حال دیدم تنها جایی که برای چنین طرحی امیدی میتوان داشت شاید اینجا باشد. از اینرو با وجود همه اختلاف نظرهای عمده و بنیادینی که با اینها داشتم،  به واسطه نگرانی از آینده کشور و نیز سرنوشت خودم ریسک بزرگی کردم و به جمع اینها پیوستم

 

در زمان هموندی در محفل اینها هم ایده خودم را دنبال میکردم و در پی توجیه اینها برای تصمیم جمعی در همبستگی با شاهزاده بودم و هرگز به شعارها و موهومات اینها وقعی نمیگذاردم. از جمله اینکه در همان زمان درباره موضع سرور الدنگشان درباره بحرین مقاله ای نوشتم با نام «درایت شاه در بحرین و اقتدار ایران در خلیج فارس» و پنبه این افتخار آبدوغ خیاری اشان را زدم و موضع شاه را تأیید کردم

 

رویهم رفته بایگانی وبلاگ من با همین نام و در همین نشانی از پاییز 83 در دسترس است. تا سال 89 من هیچ یادداشتی در همسویی با این جماعت ننوشته ام. سال 89 هم جز چند یادداشت درباره مرگ پزشکپور، مطلبی در همسویی با مواضعشان ننوشتم. اساساً من به این امید واهی به جمعشان پیوسته بودم که مواضعشان را تغییر دهم! در فاصله پاییز 88 تا پاییز 91 هم که به جمعشان پیوستم تنها یک ایده را دنبال میکردم که موجی در پشتیبانی از شاهزاده در داخل ایران ایجاد کنیم. بعد هم که ناامید شدم از جمعشان کناره گیری کردم، وگرنه من برای محفل شخمی اینها به خودی خود اعتباری قائل نبودم

 

من، ما، آقای شهریاری، بچه اش

 

از آنجا که بچه آقای شهریاری درباره من گفته «از نام ما برای خودشان اعتبار میخرند» در این بخش به توضیح این «ما» میپردازم

 

پیوستن من به جمع پان ایرانیستها همزمان شده بود با یکسری اختلافات و کش مکشهایی که از آن بیخبر بودم و اگر میدانستم چه بسا اصلاً چنین تصمیمی نمیگرفتم. در همه سالهای پیش از آن ترغیبهای شخص پزشکپور برای پیوستن به محفل اشان را نمی پذیرفتم و با رعایت احترام روی اختلافات نظری ام پافشاری میکردم. اساساً پیوستن به پان ایرانیستها برای من یک ریسک و از روی احساس ضرورت و علیرغم میل باطنی ام بود؛ اگر از حد و حدود نابسامانی اشان باخبر بودم هرگز دلیلی برای این ریسک نداشتم. من کسی بودم که بر خلاف بابای این طفلک که زرت و زورت در تأیید فعالیتهای هسته ای رژیم بیانیه در میکرد مخالف مستدل جاه طلبی هسته ای و نیز هوادار شناخته شده شاهزاده بودم. اگر اینجا کسی از نام خودش خرج کرده من بودم که بر حسب احساس ضرورت به جمعی پیوسته ام که مدافع هسته های رژیم بود و هرگز هیچ همسویی روشنی با شاهزاده نداشت. از بابت خطر ارتجاع سبز به اندازه ای نگران شده بودم که به شرط حمایت از شاهزاده رضایت دادم از همه اختلافات دیگر چشم پوشی کنم

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

بچه آقای شهریاری جزو این «ما»یی بود که دوشادوش آخوند ایستاده اند. باباش هم در پس زمینه ایستاده است

 

با این وجود وقتی من به پان ایرانیستها پیوستم این و باباش در محفل دیگری سر جدایی گذاشته بودند. یعنی عملاً با آن «ما»یی که این طفلک میگوید من هیچ ارتباطی نداشتم و در یک «ما»ی دیگری بودم و آنها هرگز چنین ادعایی نسبت به من ندارند که از نامشان اعتبار خریده ام. این حرفها مال افراد مفلوکی از قماش بچه آقای شهریاری است که خودش بجز چند عکس یادگاری و چند پست فیسبوکی مطلقاً هیچ نیست! این «ما»یی که این مفلوک میگوید مهمترینش سیدرضا کرمانی بود که از سوی آن «ما» که من شاملش بودم اخراج شده بود، باباش هم که طبق بیانیه بالا کنار گذاشته شده بود، چند تا بچه قد و نیم قد هم بودند که با پسگردنی طرد شده بودند. اتفاقا درباره آن «ما»یی که این و باباش جزوش بودند همان زمان یادداشت طنزی نوشتم با نام «لنگ کفش تیپا خورده» که اشاره داشت به جوانکی که از حوزه علمیه آمده بود و مدعی حزب پان ایرانیستی شده بود که بنیانگزارانش هنوز زنده بودند

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

به آن «ما»یی که بچه آقای شهریاری ازش دم میزند به طعنه میگفتم اخراجی ها

 

حتی به خود رضا کرمانی هم بصورت - سید خوارج - کنایه ای زده بودم. حالا چطور بچه طرف چنین حرف مفتی میزند فقط از پررویی اش برمی آید. برای نمونه در بی اعتباری کرمانی همین بس که فرق فدرالیسم و خودمختاری را نمیدانست! مثلاً در پاسخ به نقد من درباره فدرالیسم میگفت: «حالا اگر گوشه ای از کشور مثل کردستان یا ترکمن صحرا فدرال شد اشکالی ندارد.» با آن سن و سال - که تا مرگ فاصله ای نداشت - خودمختاری را فدرالیسم میفهیمد! بعد با این فهم سالها از رهبران دوزاری پان ایرانیست ها بوده است! خاک بر سر همگی اتان

 

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، رضا کرمانی

در میان آن «ما»یی که بچه آقای شهریاری مدعی شده، مهمترین فرد سید رضا کرمانی بود که بیانیه احمقانه بالا را تنظیم کرده بود! حال حساب کنید طرف با این حد از شعور چه اعتباری داشته است؟ اعتبار بچه آقای شهریاری که دیگر جای خود! همین احمقها هستند که با این کرسی شعرها مخالفان جمهوری اسلامی را از کلمه اپوزیسیون میترسانند. رسماً از آمریکا خواسته است که به ایران حمله کند، چرا که در دوران بوش و تا سال 84 که این بیانیه تنظیم شده است در ایران هرگز هیچ مبارزه ای در راستای دموکراسی رخ نداده بود که مورد پشتیبانی جرج بوش و کاندولیزا رایس واقع شود. تنها مسأله تهدید ایران به حمله نظامی به عنوان محور شرارت مطرح بود. از همه مضحک تر اینکه درباره دکتر احمدی نژاد چه اراجیفی بافته اند! با این سطح از فهم و شعور سالها از شاخص ترین رهبران پان ایرانیستها بوده است! حال حساب کنید که دیگر بچه آقای شهریاری چقدر میفهمد؟

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

بیانیه اخراج سید رضا کرمانی، پدرخوانده «ما»یی که بچه شهریاری هم جزوش بوده است. پیدا کنید اعتبار را

 

در میان این دو تا «ما» هم «ما»ی این و باباش بی حساب و کتاب تر بود. اول اینکه پر بود از جوجه ته-ورانی که معلوم نبود از کدامین حوزه علمیه و ناکجاآبادی پیدایشان شده بود، دوم اینکه بنیاد اختلافشان هم پوچ و بیهوده بود. عدم برگزاری کنگره حزب را دستاویز کرده بودند، درصورتیکه این و باباش در همه سالهای ناسازگاری کودکانه اشان حتی تا به امروز عرضه برگزاری کنگره را نداشته و ندارند. پس دیگر چه جای انتقاد آن هم در حد جداسری؟ در ضمن مگر همان بارهایی که با نظر مساعد وزارت اطلاعات کنگره اشان برگزار شده بود چه تغییر محسوسی در کادر رهبری یا سیاستها و مواضعشان رخ داده بود؟ مشخص بود که اینها بهانه هایی بیش نیست و وقتی این اختلاف چنین دستاویز سستی دارد بیگمان مورد بدگمانی است

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

دلایل اخراج خس و خاشاکی که با بچه شهریاری برای خودشان «ما» شده بودند: هتاکی، سوءاستفاده، تخلف 

 

برای نمونه به یک مصداق دم دستی بسنده میکنم. آنگونه که آقای شهریاری و بچه اش هر دو در فیسبوک نوشته اند، با یک تماس تلفنی کارمند رده پایین اداره اطلاعات کرج از شرکت در مراسم سالروز بنیاد پان ایرانیسم در 15 شهریور سال 95 چشم پوشی کرده اند. حال آیا چنین کسانی جربزه برگزاری کنگره دارند؟ آیا چنین کسانی پروا میکنند بر خلاف نظر وزارت اطلاعات علیه جنگ افروزی های قاسم سلیمانی در خاورمیانه موضعگیری کنند و از مردمی پشتیبانی کنند که در سراسر ایران شعار میدهند: «سوریه را رها کن، فکری به حال ماکن»؟

zgh.JPG

zgk.JPG

البته آن «ما»ی دیگرشان که چند صباحی من همراهشان بودم هم چیزی جز این نبودند و برنامه همراهی با شاهزاده رضا پهلوی را با یک تماس اینچنینی از وزارت اطلاعات منتفی کردند که شرح آن را در «گزارش به جمهور» نوشته ام و به همین دلیل هم در آبان 91 از جمعشان کناره گیری کردم تا اعتبارم خرج اینها نشود و نام من به ننگ اینها آلوده نگردد

 

تقریباً یکسال پس از پیوستن من به پان ایرانیستها، محسن پزشکپور در دی ماه 89 مرد. از سوی آقای مجید ضامنی شوهر خواهر ایشان مراسم یادبودی در هتل سیمرغ (میامی سابق) برگزار شد که من برای شرکت در آن دعوت شده بودم. اما این طفلک آنگونه که ادعا میکند از چنان اعتباری برخوردار بود که خودش و آن «ما»یی که میگوید به استثنای باباش را به هتل راه ندادند و اتفاقاً خود آقای ضامنی از من خواست مراقب باشم تا این طفلک و آن «ما»یی که همراهشان بود مراسم را بهم نزنند. مادر و خواهرش هم شاکی از موضوع در راه پله ها بالا و پایین میرفتند و بساط خنده داری براه انداخته بودند که نگو! حال شما ببینید در این میان کی اعتبار داشته و کی نداشته است. من عنوان یکی از دست اندرکاران برگزاری مراسم بودم و این طفلک و آن «ما»یی که از اعتبارش میگوید به مراسم راه داده نشدند

zmni.jpg

 

آقای مجید ضامنی شوهر خواهر پزشکپور مراسم پرهزینه و منظمی تدارک دیده بود و میهمانان مورد نظرش را هم دعوت کرده بود و مایل نبود این و آن «ما»یی که میگوید در مراسمی که خودش تدارک دیده و خودش هزینه اش را پرداخته بود شرکت کنند. از من هم خواست تا با مسئولان هتل هماهنگ کنم تا مراتب مطابق نظرش پیش رود. با اینکه با هماهنگی من مسئولان هتل از حضور این و آن «ما» در مراسم جلوگیری کردند، اما با پررویی گستاخانه ای در لابی هتل چمباتمه زدند و ماندند! عمو جون خوب از اعتبارات جیب بابات خرج میکردی و فردا همانجا مراسم دیگری میگرفتی و من را هم دعوت نمیکردی! من هم مثل تو پررو نیستیم که روانه جایی شوم که دعوت نشده ام

 

اساساً در دوران بیماری پزشکپور که در خانه آقای مجید ضامنی و فریده پزشکپور نگهداری و مراقبت میشد، آقای مجید ضامنی به آن «ما»یی که بچه آقای شهریاری مدعی اش است اجازه ورود به خانه اش را نمیداد. همین قد و نیم قدهایی که خودشان را «سازمان جوانان حزب پان ایرانیست» می نامیدند. اینها هرگز اجازه ملاقات با پزشکپور را نداشتند. حتی در روز تشییع جنازه، آقای ضامنی اینها را به خانه اش راه نداد، با این حال به طرز احمقانه و در عین حال گستاخانه ای بیرون خانه به دیگران خوش آمد میگفتند. اینها بیش از آنکه اعتباری داشته باشند بچه پررو هستند

 

دو سال بعد در آبان 91 هم من برای آنکه اعتبارم را حفظ کنم و نامم را به ننگ اینها نیالایم از آنها کناره گیری کردم که جزییاتش را هم در گزارشی توضیح داده ام

 

رویهم رفته این توله های قد و نیم قدی که با عنوان «سازمان جوانان حزب پان ایرانیست» معرفی میشدند همگی به دلایلی از من داغدار هستند. اول اینکه آن زمان که در فاصله سالهای 84 تا 87 من انتقاداتم را به مواضع رهبرانشان با صراحت بیان میکردم اینها نخودی هم نبودند و در حد چایی بیار در محفل حضور داشتند. دوم اینکه در همان برهه وبلاگ من - از جمله نقدهایم به حزب زپرتی اینها - در اینترنت مورد توجه جدی واقع میشد، اما این بچه مچه ها با اینکه هر کدام دو سه وبلاگ زپرتی زده بودند هیچ تأثیری در فضای مجاز نداشتند و به همین خاطر مدام در کامنتهای وبلاگ من پلاس بودند. سوم اینکه من درباره مهمترین موضوعات سرنوشت ساز از جمله پرونده هسته ای تحلیلهایی مینوشتم که تا به امروز همچنان معتبر است، اما این جوجه ها جز بازنشر بیانیه های احمقانه سرورانشان عرضه دیگری نداشتند. نه تنها آن زمان، بلکه تا همین امروز هم همگی اشان باهم توان نوشتن یکی از یادداشتهای تحلیلی من را ندارند. تنها اینکه من چه در آن زمان و چه امروز نه ادعای سیاسی داشته ام و نه علاقه ای به چنین فعالیتهایی، بلکه تنها دغدغه مند سرنوشت خودم در جامعه ای بودم که به ژرفای دره می تاخت. اما این جوجه ها از آنجا که هیچ هنر و ویژگی خاصی ندارند، تمام ناکامی ها و کاستی های شخصیتی اشان را با شعار پاینده ایران و سرود ای ایران و عکسهای گروهی لاپوشانی میکنند

 

چهارم اینکه وقتی اواخر سال 88 به پان ایرانیستها پیوستم، ناخواسته نقشه های کودکانه این طفلکها را بر آب کرده بودم! اینها مشتی جوان پرت و پلا بوده اند که در رویاهای کودکانه اشان میخواستند نام حزب پان ایرانیست را از رهبران این حزب بربایند. به ویژه که خودشان هیچ وجود مستقلی نداشتند و ناچار بودند آویزان وجود دیگری باشند، اما من ناخواسته معادلات موهومی اشان را بهم زده بودم و از 88 تا 91 کفه ترازو به سمتی سنگینی میکرد که من حضور داشتم که یکی از مهمترین دلایلش هم فعالیت خود من بود. پنجم اینکه در مراسم درگذشت محسن پزشکپور «من» جلوی ورود اینها به محل برگزاری مراسم را گرفتم و با گرز رستم جلوی پله ها ایستاده بودم و اینها با حالت مفلوکانه ای در لابی هتل چمباتمه زنده بودند و با دیدگانی حسرت بار به من می نگریستند. حتی امروز هم که دیگر نه ارتباطی با این جماعت دارم و نه کلاً فعالیتی میکنم، یادداشتهای پیشینم موجب لو رفتن عوامفریبی های احمقانه اشان میشود. این بدبختها میکشوند نارسایی های گذشته اشان را لاپوشانی کنند و گویا با برخی از رهبران پیشین اشان (از جمله دکتر سهراب اعظم زنگنه) دوباره به توافق رسیده اند و میخواهند مسایلی مثل بیانیه مشترک با دموکرات کردستان یا بیانیه در حمایت از فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی و ... را ماله کشی کنند، اما بایگانی وبلاگ من مانع از این امر میشود

 

درنتیجه بی آنکه از آغاز فعالیتهایم تا به امروز به این جوجه ها فکر کرده باشم، ناخواسته و خودبخود این وبلاگ ساده همچون کلنگی بر فرقشان و دسته کلنگی در جای دیگرشان بوده است. به همین خاطر یکسری اغراض کودکانه و احمقانه ای نسبت به من دارند که گور پدرشان. اینها مشتی آدم ناکام هستند که خیال میکنند با صحبت کردن درباره مسایل مهم تبدیل به آدمهای مهمی میشوند! خیال میکنند سیاست، تاریخ و جغرافی است و از طفلکها از سیاست قلمرو سلطان سنجر را میفهمند! امروز هم که عمده عمر و جوانی اشان را از کف داده اند در سوابق اشان جز تحصیلات کاملاً معمولی چیزی دیده نمیشود؛ که در هر شهرستان کوچکی جوانان بسیاری با سوابق تحصیلی، تخصصی و شغلی موفق تر از این جماعت وجود دارند و به اندازه این احمقها مدعی هم نیستند

 

این بود تمام ماجرای آشنایی، ارتباط، انتقاد، پیوستن و جدایی من با اینها. من سروران و ته-وران اینها را هیچ نمیشناختم و خودشان با من تماس گرفتند. پس از آشنایی از ارتباط با آنها رویگردان بودم و خودشان پافشاری و بیضه نوازی کردند. پس از ارتباط همیشه مخالفشان بودم. در پاییز 88 به امید ایجاد موج حمایتی به سود شاهزاده ریسک  کردم و به ایشان پیوستم. پس از پیوستن هم انتقادات و مخالفتهایم را جدی تر از پیش در درون جمعشان پیگیری کردم. سرانجام هم که دیدم گوش به فرمان وزارت اطلاعات هستند و امکان ایجاد موجی در حمایت از شاهزاده نیست از آنها کناره گرفتم

 

البته در همه این مدت، هر ازتباط یا انتقادی هم که داشتم طرف حساب من سروران اشان بوده اند. طرف حساب من خود پزشکپور و شورایعالی رهبری اشان بود که مواضع و بیانیه هایشان را تنظیم میکردند؛ وقتم را صرف انتقاد به کسی مثل دکتر سهراب اعظم زنگنه میکردم که از نظر سیاسی به عنوان دبیرکل یک گروه انتخاب شده بود و از نظر زندگی شخصی پزشک متخصص قلب بود؛ یا کسی در حد آقای منوچهر یزدی که دستکم یه دور سابقه وکالت مجلس در کارنامه سیاسی اش بود و از سوی شورایعالی رهبری پان ایرانیست ها به عنوان سخنگو برگزیده شده بود. اگرنه هرگز به این جوجه ها وقعی نمیگذاشتم و حداکثر جز در حد جواب سلام جدی نمی گرفتم اشان. یک مدرک کشکی از فلان واحد دانشگاه آزاد و چند تا شعار پاینده ایران که جایی برای نقد نداشته و ندارد

 

هم خودش میداند و هم بقیه سروران و جوجه ته-وران اشان میدانند و هم بایگانی وبلاگ من مؤید آنست که من همیشه مخالف اینها بوده ام؛ تا جایی که مواضع دبیرکل اشان را علناً و به صراحت تهوع آور میدانستم. در صحبتهای رودررو هم همیشه بی اعتباری اشان را بر سرشان میکوفتم. از سال 88 تا 91 هم که به ایشان پیوسته بودم باز هم مخالفتهایم را در سه نامه جداگانه به دبیرکل، قائم مقام و سخنگوی حزبشان عنوان کرده بودم که متن آنها را هم منتشر کرده ام. چیزی بجز این جز زر زیادی نمیتواند باشد. تمام

 

من نمیدانم این وبلاگ ساده ای که سالها پیش برای بیان دیدگاههایم بر پا کرده ام چه دسته کلنگی در نشیمنگاه این و آن فرو کرده است که مدام باید وقتم را اینچنین تلف کنم؟! من به خود سروران و رهبران پان ایرانیست ها در دیدارهای حضوری دیدگاههای انتقادی و اعتراضی ام را میگفتم، بعد یک مشت جوجه ته-ور پرت و پلا معلوم نیست از کدام سوراخ سنبه ای سر بر می آوردند و مدعی حزب پان ایرانیست میشدند و زر زیادی میزنند. سالهاست که یک به یک آمده اند و زوزه ای کشیده اند و من هم درجا در پوزه اشان کوفته ام، اما باز هم از رو نمیروند و چندی بعد نفر دیگری را میفرستند. یک زمان در وبلاگم پیدا میشدند، یک روز در فیسبوک آفتابی میشوند، یک روز در توییتر پیدایشان میشود، یک روز در اینستاگرام سرک میکشند. دیگر گمشوید دنبال زندگی منحط و محقرتان و روزگار خوش هنری ما را به تباهی اتان میالایید که برای یک جمله از خزعبلاتتان باید این همه وقت هدر دهم و شواهد و قرائن بچینم و آخرسر هم بعید میدانم در کله پوک اتان فرور رود

 

دربند آن نی ایم که دشنام یا دعاست
کون لق هرکدامتان که ز ما یاد میکند

 

و البته جای دیگر کس دیگرتان. بله، درست حدس میزنید! منظور همانجای همان کس اتان است. آخر مادرقحبه ها! من اگر زمانی به سروران الدنگ اتان نقدی داشتم از آنرو بود که زمانی که من نبودم حکومتی را بر سر کار آورده بودند که کودکی و جوانی و هست و نیست مرا به نابودی کشانده بود. اگرنه امروز که خودم زنده هستم طرف حساب من خود خامنه ای و قاسم سلیمانی هستند و برایم مهم نیست که جوجه ته-وران اتان بیضه معظم له رابنوازند و زبان بر چاک نشیمنگاه قاسم سلیمانی بلغزاند

 

پی نوشت یک

گویا مشاجره ای که بچه آقای شهریاری در فیسبوک داشته و در آن میان بی جهت جفتکی هم به من زده است بخاطر این بوده است که خطاب به رأی دهندگان به روحانی به کنایه لفظ «دادن» را به کار میبرده است. عمو جون! دادن که با روحانی شروع نشده که! سر صف دادن بابای تو ایستاده بود که به خمینی آری داده بود. اگر بابای تو آری نمیداد که من اصلاً وقتم را صرف این داستانها نمیکردم. بابای تو چنان صخره ای در ته چاه بلاهت انداخته است که سالهاست جوانان بسیاری عمر و جوانی و جان خود را هزینه میکنند و تا به امروز از بیرون آوردنش ناکام مانده اند. بخاطر آری دادن بابای تو به خمینی مغز جوانان با گلوله از هم میپاشد، اما بابای تو یک عمر است که شعار میدهد «نیرزد آن خون که نریزد به راه پاسداری این خاک« و هر سال شمع تولدش را فوت میکند. در واقع شعار اصلی اینها اینست که نیرزد آن کون که نریند به این خاک، اگرنه هیچ کدامشان خونی براه این خاک هرگز نداده اند

حزب پان ایرانیست

حکایت اینها درست به مانند تکیه های فامیلی و محله ای است. یک تابلوی محقر که گوشه اش نوشته اند تأسیس سال فلان و یک سری علم کتل و جلسات هفتگی که سالی یکی دو بار شلوغ تر میشود. بیشتر هم جنبه رضایت روانی دارند تا کارکرد اجتماعی. دید و بازدیدی میکنند و گپی میزنند. بچه هایشان هم از دوره شیرخوارگی در نقش علی اصغر و سپس قاسم و دو طفلان مسلم تعزیه خوانی میکنند و در جوانی بر سر اینکه کدامشان نقش علی اکبر را بازی کند یا کدامشان از سکینه خواستگاری کند یا کدامشان طبل و سنج بزند و یا زیر علامت برود با هم دعوا میکنند؛ سر پیری هم دنبال گوش مفتی میگردند تا از حماسه های خیالی اشان رجز بخوانند و عکسهای یادگاری اشان را ورق بزنند. عاقبت هم کارشان به این میکشد که هریک تکیه خودش را علم کند و با چای پخش کردن و شربت نذر کردن و جارو کشیدن احساس اخلاص میکنند و خود را در حماسه کربلا و نبرد با شمر و حرمله شریک میپندارند

 

پی نوشت دو

 من که مفصل داستان آشنایی و ارتباطم با اینها را توضیح دادم؛ عاقبت هم بچه طرف چرت و پرت سرهم کرده است. با توجه به روحیات منحطی هم که از این جماعت میشناسم تا دم مرگ همین مسخره بازی ها را دارند. از آنجا که هیچ نمی پسندم که مثل این الدنگ زندگی ام را به بطالت بگذرانم و مثل باباش پیر شوم به این امید که این بازی های احمقانه را تمام کنند به صراحت میگویم که سگ شاشید تو اون نام ننگین تون که رأی آری به خمینی دادید. سگ شاشید تو اون نام ننگین تون که در چارچوب جمهوری اسلامی خواستار بمب اتم شدید. سگ شاشید تو اون نام ننگین تون که در حمایت از فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی زرت و زرت بیانیه آبدوغ خیاری در میکردید. سگ شاشید تو اون نام ننگین تون که ماله کش قاسم سلیمانی هستید. سگ شاشید تو همه دسته ها و همه فرقه هاتون که همه تون درباره همه چیز نظرتون یکی هست و هیچ فرقی با هم نداره و همیشه همسو با جمهوری اسلامی هست اما همدیگه رو منسوب به وزارت اطلاعات میکنید

 

همچنین برای خوارمادر همه سروران و ته-وران اتان که بی آنکه بشناسم اشان آمدند و در وبلاگ من کامنت گذاشتن و حزب شخمی اتان را به من معرفی کردند آرزوی حجله بخت میکنم. برای نوامیس همه سروران و ته-ورانتان که علیرغم همه انتقادات و مخالفتهایم پافشارانه بیضه نوازی میکردند تا در محفل شخمی اتان شرکت کنم آرزوی حجله بخت میکنم که بعد از عمری که از من به هدر داده اند بچه طرف گفته از نام آنها اعتبار خریده ام! پفیوز! همچنین برای همه جوجه ته-ورانی که در همه این سالها از بیانیه ها و مواضعی دفاع میکردند که خود هیچ نقشی در تصویبش نداشتند و گاه حتی عمرشان قد نمیداده آرزوی سگ سپوزی دارم. الان خیالم راحت است که اگر کسی مثل بچه شهریاری جایی بگوید که من فحاشی کرده ام بیراه نبوده است

 

پی نوشت سه

ناچارم چند تن را هم با نام یاد کنم تا پیشاپیش از تکرار این مسخره بازی ها در آینده جلوگیری کرده باشم

 

فرد بیسواد و دیوث و زیر دیپلمی به نام بیژن جانفشان که هم دزدی کرده است و هم مادرقحبگی. سال 89 برای برپایی سایتی برای پان ایرانیستها من دویست هزار تومان هزینه کردم که این الدنگ بابتش در عوض سیصد هزار تومان از خانم زهرا صفارپور یواشکی گرفت ولی به من هیچ پرداخت نکرد و زد به جیب. صدایش را هم درنیاورد تا اینکه بعدتر لو رفت. من درباره این موضوع تا کنونی هیچ نگفته بودم، اما چندی پیش فهمیدم که مادرقحبگی شگفت آوری هم به خرج داده است! روی همان سایت مطلب احمقانه ای در وصف خود نوشته بود و فحش بار دسته ای دیگر کرده بود. مطلب آنقدر سخیف بود که من حتی بخش عمده ای از آن را حذف کرده بودم، اما باز هم بسیار زننده بود. گویا با پست فطرتی ذاتی اش مطلب را به من نسبت داده است! عجب مادرقحبه ای! با آن حجمی که از زمین و زمان اشغال کرده جربزه به عهده گرفتن مطلبی که خودش نوشته است را ندارد! درصورتیکه من هرچه مینویسم با نام خودم هست. همانطور که اینجا به صراحت میگویم خودش و خوارمادرش را سگ گایید

b1.JPGb2.JPGb3.JPGb4.JPG

 

 

 

 

 

b5.JPGb6.JPG

 

 

 

 

 

دیوث دیگری به نام علیرضا بوربور. من این لندهور را یکی دو بار بیشتر ندیده بودم. بعد هم سرگرم زن و بچه و زندگی شخصی اش شده بود. سال 91 از فیسبوک و بعد تلفنی با من تماس گرفت و روزهای متعددی ساعتهای بسیاری از وقت مرا با دفاع از بشار اسد تلف کرد. یک تابلوی نقاشی از نقش رستم هم به من سفارش داد که به قیمت هفتصد هزار تومان توافق کردیم. روال من همیشه این بود که نیمی از مبلغ را پیش از شروع کار میگرفتم و نیمی دیگر را هنگام تحویل تابلو. اما با این دیوث قرار گذاشتیم که سیصد هزار تومان هنگام تحویل تابلو بپردازد و چهارصد هزار تومان باقیمانده را طی دو ماه در دو قسط دویست هزار تومانی پرداخت کند. سیصد هزار تومان اول را داد اما برای چهارصد هزار تومان باقیمانده شش ماه بازی درآورد و عاقبت صد هزار تومانش را نداد. از همینجا برای خودش و زن و بچه اش آرزوی سگ سپوزی دارم

17032012209.jpg

 

 

الدنگ دیگری به نام علی موسوی. این مفلوک به شش سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود، اما چون پرونده اش مربوط به پیش از ارتباط و آشنایی اش با پان ایرانیستها بود و کسی از دلیل محکومیت و محتوای پرونده اش خبر نداشت هیچکس از پان ایرانیستها توجهی به حکم او نمیکرد. من در حد بضاعتم که همین وبلاگ بود مطلبی در همدلی و حمایتش نوشتم. از من بسیار سپاسگزاری کرد و گفت مطلب در گروههای ایمیلی دانشجویی بسیار نشر پیدا کرده تا جایی که همدانشگاهی های قدیمی اش حتی در بوشهر باخبر شده اند. بعد پان ایرانیستها و مشخصاً آقای منوچهر یزدی و خانم زهرا صفارپور گویا در تماس با وزارت اطلاعات پادرمیانی کرده بودند و حکم دادگاه ختم بخیر شده بود و بابت آن حکم نه یک ضربه شلاق خورد و نه یک روز زندانی کشید. اتفاقاً به همین مناسبت یک جعبه شیرینی هم گرفت. سال 92 که پست زیر را در فیسبوکم نوشتم، بی آنکه به این الدنگ ربطی داشته باشد برای جبران لطفی که آقای یزدی و خانم صفارپور در حقش کرده بودند کامنتهای بی ربطی برایم نوشت و یک صبح تا شب به موبایل من پیامک فحش میفرستاد که من پاسخ ناسزاهایش را ندادم. در عوض همینجا برای خودش و زن و بچه اش آرزوی سگ سپوزی دارم

mus.JPG

 

پی نوشت چهار

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

یکی از نوچه های این «ما»یی که بچه آقای شهریاری جزوش بود با یک پروفایل ناشناس مدتی در ارتباط فیسبوکی با من بود. من نه نام این فرد را میدانم و نه اگر جایی ببینمش میشناسم؛ در همه مدت ارتباط فیسبوکی هم هرگز هیچ کنجکاوی درباره خودش نداشتم. اینها کلاً دچار یک نوع جنونی هستند که مایل به جمع آوری اطلاعات از این و آن هستند. این کاربر ناشناس هم با همین روحیه به خیال خودش در حال جمع آوری اطلاعات از من بود. در حالیکه نمی فهمید وقتی من موضوعی را با یک کاربر ناشناس مطرح میکنم به این معنی است که به هر کسی دیگری هم میگویم و از نگاه من هرگز جنبه محرمانه ندارد. اما از اینکه تحویلش گرفتم هوا برش داشت و زبان از گلیمش درازتر کرد و با پررویی به دروغ گفت که آن وری ها (منظور طیف یزدی و صفارپور و ... که من همراهشان بودم) گفته اند که تو با تعهد آزاد شدی! با دو جمله روشن شد که اینطور نبوده و آن مادرقحبه ای که چنین گوهی خورده جزو همین پادوها بوده است. در نتیجه به ناچار اعلام میکنم که سگ خوارمادر هر خودش و آن دیگری را سپوخت. البته در پیام خصوصی فیسبوک همراه با توضیحات کافی نوامیس اش را مورد عنایت قرار دادم و از نظر من مجاز است تا هرآنچه گفته ام را برای دیگران بازگو کند

کاوه شهریاری، حسین شهریاری، حزب پان ایرانیست، بیژن جانفشان، درکت

جالب اینکه یک چنین فرد مجهولی مدعی حزب پان ایرانیست میشود که مسئولان و پایه گذارانش هنوز زنده هستند و بعد در انتقاد به آقای منوچهر یزدی (که یکی از شاخص ترین رهبران پان ایرانیست است) مسایلی را طرح میکند که درست درباره آقای حسین شهریاری (که هرگز از نظر اعتبار سیاسی همپای آقای منوچهر یزدی نبوده و نیست) هم صدق میکند! اتفاقاً همینجاست که قضیه مشکوک میشود! به کسانی مثل آقایان منوچهر یزدی یا حسین شهریاری بواسطه پیشینه اشان میتوان نقد داشت، اما اینکه کسی که خودش هرگز در حد و اندازه نقد نیست، نقدی که به آقای حسین شهریاری وارد هست را تنها به آقای منوچهر یزدی وارد میکند تا به اغراض خودش برسد مورد بدگمانی است. من موضوع را با تجربه خودم مقایسه میکنم که با اهدافی به پان ایرانیستها پیوستم و آنگاه که زمینه را برای اهدافم مساعد ندیدم از جمعشان کناره گیری کردم. اما احمقانه است که وارد جمعی شوی که مدتها پیش برپا بوده و شناخته شده بوده و بعد با طرد استخوان دار ترین چهره های آن جمع، خودت را مصداق درست بدانی و مدعی آن جمع باشی! به همین خاطر اگر کسی مشکوک یا نفوذی باشد قاعدتاً همینها هستند. به هر روی بنا بر استدلال این جوجه ته_وران، متهم ردیف اول درباره برگزار نکردن کنگره، خود آقای حسین شهریاری است. چرا ایشان تا به امروز کنگره را برگزار نکرده است؟ پاسخ روشن است؛ چون آن کنگره ای هم که برگزار شد با همراهی وزارت اطلاعات برگزار شد. همانطور که اساساً بازگشت پزشکپور به ایران با هماهنگی حکومت بود. به هر روی آقای حسین شهریاری هیچ موضع شخصی جداگانه ای علیه فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی، یا دخالتهای منطقه ای رژیم به ویژه ورود نظامی به جنگ سوریه اعلام نکرده است که حسابش از آقای یزدی جدا باشد و همه این جماعت در همه زمینه ها با هم هم نظر و همسو با سیاست های جمهوری اسلامی بوده اند

 

از آنجا که نه من به شخصه این کاربر را میشناسم و نه نام و نشانش برای دیگران مشخص است مصداق خوبی برای توضیح است. در همه نوشته های این پروفایل فیسبوک هیچ مخالفت جدی با راهبردی ترین سیاستهای جمهوری اسلامی همچون جاه طلبی های هسته ای یا ماجراجویی های منطقه ای دیده نمیشود. دخالت نظامی ایران در سوریه همسو با تبلیغات حکومتی مبارزه با داعش تبلیغ میشود. نسبت به حاکمان کشورهای همسایه همچون ترکیه، عربستان، آذربایجان و ... ستیزه جویانه ابراز نظر میشود. آنچه که با جدیت پرداخته میشود موضوعاتی همچون پان ترکیسم و تجزیه طلبی است. هیچ اشاره ای به روشهای مبارزه مدنی و زمینه سازی برای امواج اعتراضی، نیست. حتی یادم هست که در پایخ به کامنتی نوشته بود «براندازی یک اتهام امنیتی است» و خود را از چنین گرایشی مبری دانسته بود. بقیه جوجه ته-وران اشان هم در همین حد هستند و نه بیشتر. با چنین فعالیتهایی هزار سال دیگر هم کوچکترین گزندی به جمهوری اسلامی وارد نمیشود. با این وجود این جماعت خودشان را «فعال سیاسی» در «مبارزه» با جمهوری اسلامی میدانند، در حالیکه اولاً بازنشر یک مشت اطلاعات تاریخی که با روخوانی یکی دو کتاب معمولی میسر است «فعالیت سیاسی» نیست و دوم اینکه با این رویه در حد کشاورزان اصفهانی که علیه مسئولان حکومتی شعار «ناکسا جاکشا» میدانند هم با جمهوری اسلامی مبارزه ای صورت نمیگیرد. با این رویه و رویکرد فرد نه هرگز بازداشت میشود و نه هیچگاه ممنوع الخروج

 

به شخصه از عاشورای 88 که بازداشت شدم با فشار شدیدی برای همکاری با وزارت اطلاعات روبرو بودم. آنچه که از من میخواستند درست این بود که بجای انتقاد به «نظام» به موضوع تجزیه طلبی بپردازم و در قبال آن حاضر بودند امتیازاتی هم در اختیارم بگذارند. خطی که در این پروفایل فیسبوک دنبال شده است درست همان رویکردی بود که مأموران وزارت اطلاعات از من میخواستند.  پرونده عاشورای 88 هم در عمل بهانه ای بود تا به عنوان اهرم فشار و با تهدید به محکومیت بلند مدت به این مسیر ناچارم کنند و از آنجا که نپذیرفتم، با ممنوع الخروجی غیرقانونی، آنهم پس از یکسال برنامه ریزی، آنهم در لحظه آخر و پس از ثبت مهر خروج در گذرنامه، از سفر هنری و دانشگاهی ام جلوگیری کردند. آنقدر از آنها اصرار و از من انکار ادامه یافت تا اینکه سرانجام ارتجاع سبز در انتخابات 92 با نظام آشتی کرد و پرونده عاشورای 88 خودبخود منتفی شد

 

نشریات بسیاری هم با این حال و هوای ملی و تاریخی چاپ میشود و فرد میتواند با چنین مطالبی هم ژست میهن پرستانه بگیرد و هم وجهه مطبوعاتی دست و پا کند و هم دستمزدی دریافت کند. بعد هم راه برای پله های بعدی همچون امتیازات تحصیلی و سمتهای شغلی در نهادهای غیررسمی حکومتی باز میشود. در عمل هم کمر به تأیید نظام نبسته ای تا بی آبرو شوی، تنها از مسیر انتقاد به نظام بیرون آمده ای

 

پی نوشت پنج

به عنوان حسن ختام، روح همه پان ایرانیستهایی که پیش از زاده شدنم مرده اند را به سپوز سگ میسپارم. همه پان ایرانیستهایی که هرگز ندیده ام را به سپوز سگ میسپارم. همه پان ایرانیستهایی که مدتی ارتباط محترمانه ای داشتیم و بی هیچ مشکلی دیگر هیچ ارتباطی نداریم را به سپوز سگ میسپارم. همه پان ایرانیستهایی که هرگونه ارتباط اینترنتی با من گرفتند را به سپوز سگ میسپارم. همه پان ایرانیستهایی که از این به بعد هرگونه اظهار نظر مثبت یا منفی درباره من دارند را به سپوز سگ میسپارم. رویهم رفته زن و بچه و خاندان و تبار و زنده و مرده همه پان ایرانیستها و خودشان را به سپوز سگ میسپارم. دیگر گم شوید و بیش از مصدع اوقات هنری من نشوید

The comments are closed.