Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

نژادگان - Page 2

 • یک نکته از این معنی

  اگرچه از وقت و توانی که با کار سیاسی هدر داده ام ناخرسند هستم، اما پیامی آقای مازیار ابراهیمی قربانی بیگناه جنایت هولناک اعترافات جعلی درباره ترورهای هسته ای با خواندن متنی که همان زمان نوشته بودم برایم فرستاد به تلاشهایم «ارزش» داد

  Read more ...

 • لای لای علی اصغر

  متوجه شدم بیش از یکسال پیش بچه آقای حسین شهریاری (از پان ایرانیست های پنجاه و هفتی) در فیسبوک حرف بی موردی درباره من مطرح کرده است؛ از آنجا که میدانم این رشته عبث سر دراز خواهد داشت بهتر میدانم که همینجا قطعش کنم و برای جلوگیری از تکرارش به ناچار وقتم را هدر دهم و توضیح مفصلی بنویسم

  Read more ...

 • یاور یزدان پرست مادرقحبه و «نازی ش.» / پایان

  در این متن بطور مفصل به پیشینه مبهم و مشکوک الدنگی به نام یاور یزدان پرست و ارتباط مبهم و مشکوکش با پیرزنی با نام ناقص نازی ش. پرداخته ام؛ همچنین با تنها زبانی که سزاوار چنین الدنگی هست پاسخ رذالتهایش را داده ام

  Read more ...