Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

نژادگان - Page 3

 • یاور یزدان پرست مادرقحبه و «نازی ش.» / پنج

  در این متن شواهد قرائنی را که یاور یزدان پرست مادرقحبه سزاوار فحش خوارمادر است را می آورم. شواهدی از ارتباط این الدنگ مادرقحبه با آن پیرزن پتیاره و دروغهای خنده داری که برای کتمان آن سرهم کردند

  Read more ...

 • یاور یزدان پرست مادرقحبه و «نازی ش.» / چهار

  در این متن توضیح میدهم که چطور بطور اتفاقی متوجه یک مورد از مادرقحبگی هایی که یاور یزدان پرست الدنگ نسبت به من به خرج داده بود شدم و چطور با کمی پیگیری موضوع عمق مادرقحبگی هایش فراتر از حد تصور آشکار شد

  Read more ...

 • یاور یزدان پرست مادرقحبه و «نازی ش.» / سه

  در آذرماه 95 حزب مشروطه با صدوری بیانیه ای هرگونه ارتباط تشکیلاتی با یاور یزدان پرست مادرقحبه را مردود اعلام کرد. موضوعی که بیش از پیش بر ابهامات این الدنگ افزود؛ اما خوشبختانه یکسالی میشد که دیگر در لیست فیسبوکم هم نبود، وقت و انگیزه ای هم برای کنجکاوی درباره این الدنگ نداشتم

  Read more ...